Vår tro inspirerar oss till att stötta andra människor som behöver vår hjälp. Vårt sociala arbete sker i vår kyrka, på andra platser i Örebro samt i andra länder – det man brukar kalla mission. Du är varmt välkommen att vara med i vårt arbete. Du kan göra det genom att bidra med pengar eller genom att ge av din tid. Hör av dig till oss om du vill göra en insats för att skapa ett varmare Örebro och en bättre värld.

Mission

  • Evangelisation
  • Världen

Som församling har vi en längtan efter att fler ska få höra talas om Jesus. Vi vill helt enkelt dela med oss av det vi själva upplevt. Jesus gav oss kristna ett viktigt uppdrag: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16:15).

Pingstkyrkan i Örebro stödjer flera missionärer och organisationer runt om i världen. Fokus för våra internationella satsningar är målgruppen ”onådda folk”. Det betyder att vi vill rikta in vår mission till platser där människorna inte hört talas om Jesus. Det är platser där det inte finns någon fungerande församling som kan ta ansvar för att själva berätta om Jesus eller där det ännu inte finns någon Bibel översatt till folkgruppens språk. Vi samarbetar bland annat med organisationerna IBRA och Folk & Språk.

Erikshjälpen

  • Bistånd
  • Second Hand

Erikshjälpens Second Hand finns på Åbyvägen i Bista Örebro. Målet för butiken är att generera pengar till bistånd och social verksamhet, som delas mellan Erikshjälpen, Pingstkyrkan och LP i Örebro län.

Pingstkyrkan i Örebro använder pengarna från Erikshjälpen till olika projekt, under åren har vi till exempel stött: nödhjälp till folket Rohingyas, brunnar i Kenya, skolbygge i Tanzania, projektet Familjekompis i Örebro, Kärlek till Örebro, olika projekt i Rumänien och Västafrika samt socialt bistånd till behövande i Örebro.

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Organisationen bedriver över 100 projekt i cirka 25 länder till förmån för utsatta barn.

Alla varor som säljs i butiken är skänkta. Verksamheten bedrivs till stor del med ideella krafter, men även genom samarbeten med olika myndigheter där personer får praktik i butiken. På så sätt är butiken en viktig social knutpunkt och så mycket som möjligt av omsättningen blir till hjälp för fattiga och utsatta.

Butiken behöver ständigt nya volontärer! Vill du vara med och göra en meningsfull insats, kontakta butiken 019-764 01 00 eller orebro@erikshjalpen.se

För information om öppettider mm, läs mer på hemsidan för Erikshjälpen Örebro.

LP

  • Beroendevård
  • Öppenvård

LP-kontakten är ett socialt arbete som drivs av Pingstkyrkan i Örebro på Nygatan 10. Här vill vi skapa möjligheter för dig att hitta vägar till att bryta negativa mönster och vanor och dessutom ditt missbruk. Vi kan bistå dig i kontakten med myndigheter, skuldsanering och sjukvård för att tillsammans hitta det stöd som behövs i form av behandlingsinsatser. På kontakten bjuder vi på frukost och fika.

Du är varmt välkommen att besöka oss!

Vi kan även göra hembesök.

Öppettider: vårt frukostcafé har öppet onsdagar kl 9-12. Vi erbjuder gemenskap, frukost och samtal.

Holmens stödboende

Har du genomgått en behandling eller är inställd på en nykter livsstil kan Holmens stödboende i Örebro vara ett alternativ i vårdplaneringen.

Vi erbjuder ett stödboende för män som vill leva i nykterhet och som behöver hjälp att få vardagen att fungera. Som gäst på stödboendet, med plats för åtta personer, har du ett eget ombonat rum. Vi har gemensamma samlingar i syfte att stärka självkänslan och bryta negativa mönster och vanor, alltså en form av individuellt anpassad social rehabilitering. I vårt koncept erbjuder vi också arbetspraktik.

Vår personal har många års erfarenhet av missbruksvård och är utbildad i återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal (MI).

Holmens stödboende, föreståndare: Magdalena Hallgren 0760-35 61 55.

Fadderverksamhet

  • Bistånd
  • Burundi

Emmanuel i Kiremba, Burundi, fungerar som ett extra hem när behovet är som störst. Barnen kommer i regel till Emmanuel som nyfödda och då oftast på grund av att mamman dött i samband med förlossningen. Barnen stannar vanligtvis inte längre än tre till fem år och därefter får de återvända till sin familj eller till släktingar. Emmanuel startades 1962 av två pingstmissonärer: Inger-Britt Ahlström och Anne-May Erikssson. I dag är pingstförsamlingen i Kiremba ansvarig för driften.

Barnhemmet är till viss del självförsörjande med egna odlingar och boskap. Större delen av driften bekostas dock av fadderavgifter och gåvor från Sverige. Vill du bli fadder? Använd detta formulär.

Bankgiro: 5034-6998.

Facebook Barnhjälpen Örebro

Gudstjänst