Vi ser ett särskilt värde i att träffa allihop – oavsett ålder, kön, bakgrund eller intressen. Platserna där det sker i vårt övriga samhälle blir tyvärr allt mer sällsynta. Där vill vi vara en positiv motkraft.

Gudstjänster

  • Söndagar

Gudstjänsten, varje söndag kl 11.00 och ett par gånger i månaden även kl 17.00, är veckans höjdpunkt för många i vår församling. Vi får, som ordet säger, ”göra tjänst” inför Gud, genom att tillbe och lovsjunga honom.

Vi lyssnar till predikan, som förklarar Bibelns ord, men tillämpar den också på våra vardagliga frågor och livssituationer. Men framför allt möts vi till gudstjänst därför att Jesus har lovat att vara närvarande när vi samlas i hans namn.

Det finns alltså en dimension i gudstjänsten som går utöver det som kan förklaras och enkelt beskrivas. Därför tror vi också att vi kan få svar på våra böner och att det är möjligt att möta Gud på ett förvandlande sätt, mitt i en ”vanlig gudstjänst”.

För aktuella gudstjänster, titta i vår kalender eller på Youtube.

Connectgrupper

  • Smågrupper

Vi vill ständigt bygga djupare relationer, där vi utmanar varandra att följa Jesus. I dag finns det ett stort antal connectgrupper i alla åldrar som träffas på olika veckodagar och tidpunkter. Grupperna har stor betydelse för kyrkans liv och gemenskap men allra mest för den enskilda individen.

En connectgrupp består av 10-12 personer som träffas regelbundet för att dela livet; tron och vardagen med glädje och bekymmer.

Många grupper har delats en, två och tre gånger och nya hemgruppsledare har utsetts. Församlingen har som mål att alla som vill komma med i en connectgrupp ska få plats, även om det ibland kan ta lite tid.

Connectgruppsarbetet är en viktig del och satsning i kyrkans arbete och en ledningsgrupp arbetar med coachning, vidareutveckling och att hitta en grupp till dig som söker en.

Afrikanska gruppen

  • Lördagar

I församlingen finns en grupp från olika afrikanska länder som möts till bön och gemenskap på lördagar kl 14.00.

Gudstjänst