Församlingen består av enskilda individer, som beslutat sig för att tro på Jesus Kristus. Det finns många benämningar på detta beslut: att bli frälst, bli född på nytt, att bli omvänd etc. Vilken benämning vi än använder handlar det om att komma i ett rätt förhållande till Gud. Det sker genom att vi erkänner vårt behov av Gud och medvetet vänder oss till honom. Genom Jesus Kristus får vi förlåtelse och upprättelse.


Vad vi tror

Vi tror på dopet som ett sätt att visa för sig själv och omgivningen att man har beslutat sig för att följa Jesus. Vi tror att bönen är en väg att ha gemenskap med Gud och att förbön ger möjlighet att uppleva ett personligt ingripande från Gud. Vi firar också nattvard för att återkommande minnas och uppleva Guds frälsning för oss.

Vi tror att varje kristen kan få göra en personlig erfarenhet av den helige Andes kraft och gemenskap i sitt eget liv. Anden ger kraft att vittna och utrustar oss med gåvor för tjänst i kyrkan och i världen. Kyrkan är inte en byggnad, det är namnet på gemenskapen bland de troende. I tvåtusen år har församlingen varit platsen för det heliga. Där möts himlen och jorden, Gud och människan.

Pingstkyrkan i Örebro representerar en klassisk kristen tro som är präglad av så kallad ”pentekostal” teologi och praxis. Utmärkande är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, bön för sjuka mm.

Pingstkyrkan i Örebro och flertalet pingstförsamlingar i Sverige samverkar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Läs gärna mer där om de vanligaste frågorna om tron och pingströrelsen.

Välkommen att upptäcka kristen tro tillsammans med oss i Pingstkyrkan!


Berättelser

Simon Möller hade en period när han la mycket tid på datorspel och betting i spelen. Det kostade både mycket tid och pengar.

– Det tog allt fokus. Jag var beroende av hur matcherna gick, förlorade jag en match var jag ledsen, vann jag var jag glad. Det var väldigt mycket humörsvängningar.

En helg läste Simon en vers i bibelappen:

”Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Med du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” (Första Timoteusbrevet kapitel 6 vers 10-11)

Simon Möller

Han upplevde att de här verserna talade till honom och den situation han var i. Samma helg var han också på ett möte i Pingstkyrkan. I slutet av mötet säger en kvinna: ”Jag tror det är en kille här inne som har problem med spelberoende”.

– Det hon sa talade i detalj rakt in i mitt liv. Jag gick fram till förbön och efter det blev jag helt fri. Det var så mäktigt.

I dag talar Simon gärna med människor om sin tro på Jesus.

– Jag vill sprida vidare den här skatten vi bär på


Sören Segerlund:

– Att vara kristen innebär för mig ett stort lugn inombords. Ett lugn som i sin tur skapar en trygghet och även glädje. Det bygger mycket på bönekontakten där jag genom åren lärt mig att dela sånt som också är svårt och tufft.

–Jag är långtifrån perfekt och känner att jag inte alltid räcker till i alla sammanhang. Då vet jag att jag har en vän här inombords som förstår mig, vi vandrar tillsammans kan man säga.

Sören Segerlund

Innan Sören gick i pension körde han ut syrgas till hempatienter och där mötte han mycket ensamhet.

– Det är klart jag blev uppmuntrad när jag fick höra att de väntat på mig och att de vill prata lite kring hur de har det. Här vill jag tro att det jag har inom mig betydde något när vi både småpratade eller kom in på de stora livsfrågorna.


Claudine Ntwari:

– Att vara en kristen för mig betyder för det första att jag behöver lyssna in vad Gud vill med mitt liv. Genom att läsa min bibel (ofta på franska eller kirundi) så får jag vägledning och den hjälp jag behöver. Jag har i stunder när det varit svårt fått hjälp bara genom att vara trogen min bibel.

Claudine blev en kristen i ungdomsåren. Under en tid tappade hon relationen men är glad idag att hon för snart 20 år sedan hittade tillbaka. Till vardags finns hon på en förskola och jobbar extra i köket på Universitetssjukhuset.

Claudine Ntwari

Om oss

Pingstkyrkan i Örebro, eller Elimförsamlingen, startades 1916 av 16 personer som brukade samlas för att be och läsa bibeln tillsammans. I dag finns över 950 medlemmar och sju anställda.

I vår kyrka vill vi forma en miljö där alla människor får möjlighet att ta emot Guds kärlek. Vi tror att den kristna tron uttrycks i en växande kärlek till Gud och till medmänniskorna. Gud vill ge kraft, nya impulser och kan förändra det som ser omöjligt ut. Vi vill vara en kyrka som berör vår omgivning och förändrar den – en frimodig kyrka!

Arbetet med barnen och de unga har alltid varit väsentligt. Vi har periodvis haft söndagsskolor över hela stan, hobbygrupper och läger. Vi tror att det ligger i vår församlings DNA. Det vill vi fortsätta med. Vi vill bygga ett strålande barn- och ungdomsarbete och prioritera den uppväxande generationen – vara en kyrka för nästa generation!

Jesus berättade en gång en liknelse om en kung som bjöd till bröllop för sin son. Men människor brydde sig inte om att komma. Då sa han åt sina tjänare att ”gå ut där vägarna skiljs…” Han bjöd alla sorters människor för att fylla bröllopssalen. Vi tror att vår kyrka har en särskild uppgift att vara de utsattas kyrka. I flera decennier har vi funnits nära arbetet med missbrukarvård genom LP-verksamheten, för att ta ett exempel.

Det här har vi försökt sammanfatta i våra visionsord: Nya människor, Unga människor, Berörda människor – och en förändrad stad. Därför vill vi vara en kyrka som är öppen och välkomnande för alla och som kännetecknas av en fri atmosfär, där vi vågar visa längtan, glädje, sårbarhet och vårt behov av Gud.

Välkommen till Pingstkyrkan!

Gudstjänst